Diaconaal Platform Zwijndrecht

Diaconaal Platform Zwijndrecht (DPZ)

Het Diaconaal Platform Zwijndrecht (DPZ) is een samenwerkingsverband van verschillende Zwijndrechtse kerkgenootschapen. Vanuit dit DPZ zijn diverse initiatieven aangedragen, waarvan hieronder een overzicht.

COLLECTE ZONDAG 1 MEI

Op zondag 1 mei wordt in een aantal kerken gecollecteerd voor dit doel. De opbrengst is bestemd om Verschoor Reizen (een busonderneming uit Hardinxveld-Giessendam) financieel te ondersteunen bij de organisatie van hun busreizen naar Warschau, waar vluchtelingen worden opgehaald uit de opvangcentra en naar Duitsland en Nederland worden gebracht voor het vinden van een voorlopige opvangplek.

Ook op een andere manier kunt u de firma Verschoor helpen: voor iedere rit worden EHBO-ers gevraagd en personen die de Engelse of Nederlandse taal én het Oekraïens beheersen en zo kunnen fungeren als tolk.

PIETERMAN OP ZONDAG 10 APRIL

Op zondag 10 april was er een bijzonder concert in de Pieterman. Marina Dudchenko bracht muziek uit Oekraïne.

ORTHODOX PASEN OP 24 en 25 APRIL

Door de contacten van Marina Dudchenko in Oekraïne is het wellicht mogelijk op zondag 24 april of maandag 25 april via een live-verbinding een orthodoxe paasviering vanuit Kiev mee te maken. Volgt u de gegevens op de website van de Develhof.

BENEFIETCONCERT OP ZATERDAG 14 MEI

Op zaterdag 14 mei gaan de deuren van de Bethelkerk ’s avonds open voor een benefietconcert waaraan onder andere Het Geklank des Konings en het Laurens Kamerkoor medewerking verlenen.

ZWIJNDRECHT VOOR ELKAAR

Nu er steeds meer vluchtelingen in Zwijndrecht worden opgevangen, is er behoefte aan mensen die hand- en spandiensten willen verrichten. Denk aan begeleiding bij een bezoek aan het gemeentehuis, een huisarts en dergelijke. U kunt zich daarvoor aanmelden via de website zwijndrechtvoorelkaar.nl. U kunt op deze website een contactformulier invullen met uw hulpaanbod. Bellen kan ook naar tel. 620 60 60 of 06 82 32 40 84.

DONEREN

Tenslotte is er een actierekeningnumer geopend: NL78 RABO 0189 7834 19 t.n.v. PKN Zwijndrecht actie Oekraïne. Giften kunnen naar deze rekening worden overgemaakt. De binnenkomende gelden zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de financiële ondersteuning van het project van de firma Verschoor, maar andere bestedingen zijn op termijn zeker niet uitgesloten. We zullen daarover te zijner tijd uitgebreid informeren.

VRAGEN? IDEEËN?

Heeft u vragen of ideeën voor andere acties, laat het weten via het volgende email adres: diaconaalplatform.zw@gmail.com.