Publicaties

Jaarverslagen
Het eerste jaarverslag van de boekjaren 2019 en 2020 (zie statuten, artikel 16).

Statuten
De statuten van de stichting.

Beleidsplan en beloningsbeleid
Het beleidsplan en beloningsbeleid van de stichting.

Algemene gegevens
KvK-nummer: 75926504
RSIN: 860444363