Onze identiteit

Aangenaam

Stichting Kerken in Zwijndrecht is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk in de gemeente Zwijndrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad.
Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren missionaire initiatieven, op weg naar een stadbreed missionair netwerk.

Doelstelling

Onze doelstelling is het verbinden, ondersteunen en stimuleren christelijke gemeenschappen in het zijn en verkondigen van het goede nieuws van Heer Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder.

Interkerkelijk

Wij herkennen ons met allen die de Jezus Christus  liefhebben. Minder fundamentele geloofszaken mogen geen aanleiding zijn tot discussie en scheiding. In Christus leren we elkaar te aanvaarden als broeders en zusters.

Grondslag

Stichting Kerken in Zwijndrecht gelooft in de autoriteit van de Bijbel  als het Woord van God  en gelooft in de Drieënige God die zich bekend maakt als Vader, Zoon en Heilige Geest.