Over ons

Opdracht

Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die samen het lichaam van Christus vormen en waarvan Hij het hoofd is, en die krachtens Zijn bevel geroepen zijn om God in de wereld te eren en te dienen, Zijn waarheid te verkondigen en te verdedigen.

Doelstelling

Kerken in Zwijndrecht stelt zich ten doel het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan iedere bewoner van Zwijndrecht

 

 

Grondslag

Kerken in Zwijndrecht gaat uit van het gezag van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God in alle zaken van geloof en leven. Zij vertrouwen dat zij in antwoord op het gebed Gods zegen op het evangelisatiewerk mogen verwachten.

Bronnen

Het Woord, de Bijbel, en een actief gebedsleven zijn nodig om onze taak te kunnen vervullen.

Interkerkelijk

Wij identificeren ons met allen die de Heer Jezus Christus van harte liefhebben. Minder fundamentele geloofszaken mogen geen aanleiding zijn tot discussie en scheiding. In Christus leren we elkaar te aanvaarden als broeders en zusters.

Bestuur

Christiaan Nijsink

Christiaan Nijsink

Algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Oude Kerk
Lid van kerk: Oude Kerk

Commissieleden

Christiaan Nijsink

Christiaan Nijsink

Algemeen bestuurslid, vertegenwoordiger Oude Kerk
Lid van kerk: Oude Kerk