Gebedsactie coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus willen we graag Gods aangezicht zoeken en samen bidden voor onze plaats, ons land en deze wereld.

Daarbij houden we vast aan de hoop en de belofte van God uit 2 Kronieken 7:14
“Wanneer mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen”

De kracht van gebed is altijd belangrijk. In deze tijd van verwarring, ziekmakende virussen en maatregelen die de hele maatschappij raken, is onze hoop op de HEER! Hij zegt: Ik ben, Ik zal zijn die Ik zijn zal. Zijn namen zijn o.a.: Jahweh Rafa (Ik Ben genezing) en Jahweh Jireh (Ik Ben het die voorziet).

We zullen samen met christenen uit alle Zwijndrechtse kerken, interkerkelijk gebed in eenheid houden en Gods aanwezigheid zoeken. Denk aan de volgende gebedspunten tijdens jouw momenten met God:

  • Genezing en redding van onze naasten
  • Onze zorgprofessionals
  • Onze regering/overheid