Week van gebed

Week van gebed 17 t/m 24 januari

GEBED IS DE MOTOR VAN ONS LEVEN

Helaas lukt het wegens de huidige maatregelen niet om de Week van Gebed vorm te geven zoals we dat gewend zijn om te doen. Maar gebed is de motor van ons leven met God en we leven in een bijzondere tijd. Het belangrijkst is om, nu en altijd, Gods hart en gedachten te leren kennen. Hem te (aan)bidden en serieus op de bres te staan voor ons land en voor de kerk wereldwijd. Bidden is niet alleen praten tegen God, maar ook stil zijn voor Hem en luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Niet passief, maar actief samen luisteren en proberen te doen wat Hij zegt. Mensen die vrijmoedig in waarheid durven leven. Jezus roept ons op om tijdens het wachten op de komst van de Bruidegom, als iedereen slaperig is of zelfs in slaap gedommeld, in elk geval te zorgen voor extra olie. De olie staat voor de relatie met Jezus en het gevuld zijn met Zijn heilige Geest. Juist als de nacht ten einde loopt en de grote dag van Jezus komst nadert!

Kijk voor alternatieve gebedsbijeenkomsten eens op de website van www.kerkeninzwijndrecht.nl Hier staan o.a. acht online gebedsvieringen van www.levenindekerk.nl, een voorbeeld om met een paar mensen een uur concreet voor onze plaats en Nederland te bidden of samen een gebedswandeling te maken. De 24-7 gebedsbeweging heeft in Nederland dagelijks online gebed met verschillende gebedstijden waar je bij kunt aanhaken: 09:00 – 10:00 uur, 13:00 – 14:00 uur en 22:00 – 23:00 uur. Meld je even aan via info@24-7Gebed.nl of via 06-40126793. Dan ontvang je (bijna) elke dag een gebedsbericht en wordt verteld hoe je kunt aanhaken bij het online gebed per Zoom. Kijk voor meer info op de website www.24-7gebed.nl