Week van gebed

NATIONALE WEEK VAN GEBED

Maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari hopen we als christenen in Zwijndrecht dagelijks van 19.00 uur tot 20.00 uur samen gebedsbijeenkomsten te houden. Dit jaar zal dat zijn in Connect 078, Walraven van Hallstraat 2.

Juist ook in deze turbulente tijd is het belangrijk om samen Gods aangezicht, leiding en wijsheid te zoeken. Samen mogen we op de bres staan voor ons land, voor de plaats waar we wonen en voor deze wereld. Deze nationale gebedsbeweging begon ruim 175 jaar geleden en wordt tegenwoordig geïnitieerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken.

De avonden worden ingeleid door mensen uit diverse Zwijndrechtse kerken. Het thema is “Doe goed, zoek recht” n.a.v. Jesaja 1:17 “Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd, wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is”. Een mooi toepasselijk thema dat ook wijst naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Na een inleidend stukje Bijbelonderwijs start de eerste gebedsronde en er wordt natuurlijk gezongen om onze God te eren dat Hij trouw is en goed. Er worden gebedspunten aangeleverd en bidden we spontaan wat er in gedachten wordt gebracht. Bijzonder om zo verbonden te zijn met God en met elkaar. Wees welkom en doe mee!