Week van gebed

NATIONALE WEEK VAN GEBED

Maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 januari hopen we dagelijks van 19.00 uur tot 20.00
uur gebedsbijeenkomsten te houden. We zijn blij dat dit belangrijke gebedswerk door mag
gaan. Ieder die mee wil doen is van harte welkom! Juist ook in deze turbulente tijd is het
belangrijk om samen Gods aangezicht, leiding en wijsheid te zoeken. Samen mogen we op de
bres staan voor ons land en voor deze wereld. Deze nationale gebedsbeweging begon ruim
175 jaar geleden en wordt tegenwoordig geïnitieerd door Missie Nederland en de Raad van
Kerken. De gebedsbijeenkomsten in Zwijndrecht worden dit jaar gehouden in V.E.G. De Ark,
in de kapel van de Lindonk, ingang tegenover winkelcentrum Walburg. De avonden worden
ingeleid door voorgangers en mensen uit diverse Zwijndrechtse kerken (Pieter de Jonge,
Annette Draijer, Annet van Willigen, Gerben Bremmer en ds. Jan Breman). Het thema is “Licht in het duister”
n.a.v. Mattheus 2:2 “Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te
aanbidden”. Een mooi toepasselijk thema over het Licht van onze Heer Jezus Christus, Hij zal
deze duistere wereld overwinnen. Na een inleidend stukje Bijbelonderwijs start de eerste
gebedsronde. Hiervoor worden gebedspunten aangeleverd en bidden we spontaan wat er in
gedachten wordt gebracht. Bijzonder om zo verbonden te zijn met God en met elkaar.

Stichting Kerken in Zwijndrecht