Nacht van gebed

Nacht van gebed

Elk jaar is er op een vrijdagavond/nacht de “Nacht van Gebed”. Dit vindt plaats in de maand juni en is steeds in een andere kerk/gemeente.

Vrijdagavond 17 juni start de jaarlijkse Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Van 20:00 uur tot zaterdagmorgen 6:00 uur ben je welkom om samen te bidden in Nehemia Ministries, H.A. Lorentzstraat 5, 3331 EE Zwijndrecht. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te doen. Schuif gerust aan!

Nu is de tijd! Dat is dit jaar het thema van de Nacht van Gebed. Nu is de tijd om als kerken in Nederland en Vlaanderen naast de vervolgde kerk te staan. Om biddend op de bres te gaan voor onze vervolgde broers en zussen over de hele wereld.

Tijdens deze avond zien en horen we verhalen uit onder meer Afghanistan, Noord-Korea, Libië, Kameroen en Mexico en bidden we voor vervolgde christenen. Bid mee!

Wereldwijd worden ruim 360 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor broers en zusters? Wat als wij om ons geloof vervolgd zouden worden, zouden we ons dan ook gesterkt en gezien voelen als mensen voor ons bidden en tijd maken hiervoor?

De avond/nacht is in gebedsblokken ingedeeld. Ieder gebedsblok wordt ingeleid door een filmfragment vanuit diverse landen en eindigt met muziek. N.a.v. de getoonde filmpjes wordt er voor een land waar christenen worden vervolgd gebeden. Het bidden gebeurt in groepjes, maar u/jij mag er ook voor kiezen om alleen te bidden.

In Zwijndrecht wordt de ‘Nacht van Gebed ‘georganiseerd door Kerken In Zwijndrecht (KIZ). De meeste kerken in Zwijndrecht zijn in KIZ vertegenwoordigd. Door over kerkmuren heen te kijken en samen te werken hopen wij o.a. de verbondenheid tussen de verschillende kerken en gemeenten onderling te versterken. Loop rustig binnen en kijk hoe lang u blijven wilt.

Meer informatie via de website www.opendoors.nl. Ook kunt u mailen naar info@kerkeninzwijndrecht.nl

Namens Kerken in Zwijndrecht, Annet van Willigen en Kees Abbring

Al is het bidden in de nacht voor de een misschien een uitdaging en voor anderen een offer. Toch zijn er goede redenen denkbaar waarom we als christenen ook ‘s nachts zouden kunnen bidden. Open Doors stelt zeven redenen samen om ‘s nachts te bidden:

  1. Laten we beginnen met de Bijbel. Daarin staat verschillende keren de aansporing om onophoudelijk te bidden, bijvoorbeeld in Romeinen 12:12. Dus ook ‘s nachts, terwijl veel mensen om je heen op één oor liggen.
  2. ‘s Nachts wordt u niet gestoord door telefoon, door geluiden van buiten of door uw dagelijkse beslommeringen. De nacht is dus bij uitstek het moment om je even terug te trekken in de stilte, je te concentreren en te bidden.
  3. Veel vervolgde christenen hebben het juist ‘s nachts moeilijk. Hoe kom je de nacht door als het voortdurend aan je knaagt dat je onterecht vastzit en je familie thuis op je wacht? De twijfel slaat toe. Waar doe ik het allemaal voor? Is God er wel? Door ‘s nachts te bidden, staan we naast vervolgde christenen op het moment dat zij het heel zwaar hebben.
  4. Door ‘s nachts op te blijven, brengt u een offer. Als u ‘s nachts uw ogen dichtdoet, denkt uw lichaam normaal gesproken dat het mag gaan slapen. Tijdens de Nacht van Gebed zult u dat ook zeker hebben als u uw ogen sluit om te bidden. Er zitten moeilijke uurtjes tussen, u zult soms moeten vechten tegen de slaap. God is nooit verplicht om onze gebeden te verhoren, maar Hij geniet ervan als wij Hem ernstig zoeken.
  5. Bid eens anders dan u gewend bent. ‘s Nachts bidden is een heel bijzondere ervaring. Met de verschillende gebedsvormen tijdens de Nacht van Gebed en door te bidden in verschillende groepen, kunt u uw gebedsleven een nieuwe impuls geven.
  6. We profiteren van een tijdsverschil. Als de Nacht van Gebed in Nederland en België begint, worden de gevangenen in de werkkampen in Noord-Korea gewekt om weer een dag lang zware arbeid te verrichten. Ook andere vervolgde christenen in het verre Oosten worden dan wakker.
  7. Veel bijbelse figuren baden ‘s nachts. Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden (Lucas 6:12). Paulus en Silas gingen om middernacht in de gevangenis in gebed (Handelingen 16:25) en de gemeente van Petrus bleef ‘s nachts vol vuur bidden toen Petrus gevangen zat (Handelingen 12:5). Enkele belangrijke voorbeelden uit de Bijbel van gelovigen, die de nacht bij uitstek geschikt vonden om zich tot God te wenden.

Bron: https://cip.nl/42724-zeven-redenen-om-s-nachts-te-bidden