Nacht van gebed

Nacht van gebed

Elk jaar is er op een vrijdagavond/nacht de “nacht van gebed”. Dit vindt plaats in de maand juni en is steeds in een andere kerk/gemeente.
N.a.v. getoonde filmpjes wordt er voor een land waar christenen worden vervolgd gebeden. Het bidden gebeurd in groepjes, maar u/jij mag er ook voor kiezen om alleen te bidden. Als u/jij aansluit in een groep mag je
meebidden, wil u/jij dit niet, dan is dat ook prima.
Vrijdagavond 4 juni start de jaarlijkse Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Van 20:00
uur tot 00:00 uur ben je welkom om samen te bidden in de Ark, kapel van de Lindonk
tegenover de parkeerplaats bij Walburg. Je kunt ervoor kiezen om een deel van de avond mee
te doen. Schuif gerust aan! Tijdens deze avond zien en horen we verhalen uit onder meer
Noord-Korea, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor vervolgde christenen. Bid mee!
Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus.
Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks
een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Als christenen maken we deel uit van
hetzelfde Lichaam van Christus. Bid je mee voor broers en zusters? Wat als wij om ons geloof
vervolgd zouden worden, zouden we ons dan ook gesterkt en gezien voelen als mensen voor
ons bidden en tijd maken hiervoor?
De avond/nacht is in gebedsblokken ingedeeld. Ieder gebedsblok wordt ingeleid door een
filmfragment vanuit diverse landen en eindigt met muziek. In Zwijndrecht wordt de ‘Nacht
van Gebed ‘georganiseerd door Kerken In Zwijndrecht (KIZ). De meeste kerken in
Zwijndrecht zijn in KIZ vertegenwoordigd. Door over kerkmuren heen te kijken en samen te
werken hopen wij o.a. de verbondenheid tussen de verschillende kerken en gemeenten
onderling te versterken. Loop rustig binnen en kijk hoe lang u blijven wilt. Meer informatie
via de website www.opendoors.nl . Ook kunt u mailen naar info@kerkeninzwijndrecht.nl
Namens Kerken in Zwijndrecht, Ellen Boom en Annet van Willigen