Welkom bij

Kerken in Zwijndrecht

 

Website wordt momenteel gebouwd – einde zomer klaar!

Activiteiten

Meer over geloven

Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.” Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet,

Lees verder

Missie/visie

Opdracht

Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, die samen het lichaam van Christus vormen en waarvan Hij het hoofd is, en die krachtens Zijn bevel geroepen zijn om God in de wereld te eren en te dienen, Zijn waarheid te verkondigen en te verdedigen.

Doelstelling

Kerken in Zwijndrecht stelt zich ten doel het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan iedere bewoner van Zwijndrecht.

Grondslag

Kerken in Zwijndrecht gaat uit van het gezag van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God in alle zaken van geloof en leven. Zij vertrouwen dat zij in antwoord op het gebed Gods zegen op het evangelisatiewerk mogen verwachten.

Bronnen

Het Woord, de Bijbel, en een actief gebedsleven zijn nodig om onze taak te kunnen vervullen.

Interkerkelijk

Wij identificeren ons met allen die de Heer Jezus Christus van harte liefhebben. Minder fundamentele geloofszaken mogen geen aanleiding zijn tot discussie en scheiding. In Christus leren we elkaar te aanvaarden als broeders en zusters.

Volg ons

Kerken in Zwijndrecht is ook actief op verschillende sociale media!
Volg ons en blijf zo op de hoogte van alle dingen die we doen.

Vind een kerk